Ahoj Děti!

Rybník, jako je Vajgar, je skvělé místo pro život ptáků. Poskytuje jim dostatek potravy a díky rákosinám na pobřeží mohou nerušeně hnízdit. Žije zde například kachna divokálabuť velká nebo polák chocholačka. Každý z ptáků má jiný způsob, jak potravu získat, a proto si nemusí ani překážet. Prohlédněte si obrázek a pochopíte.

Pobřežní rákosiny – zde si ptáci budují hnízda. Rákosník si ho zavěšuje mezi stébla nad hladinu.

Zajímavým ptákem žijícím na poli u Vajgaru je koroptev. Dnes je jich málo, protože pro svůj úkryt potřebuje v poli remízky s keři a také hmyz, který není huben chemickými postřiky.

Zdraví váš žabák Jindra