Ahoj Děti!

Břehy Vajgaru, mokřady, pole, les a sídliště – tady všude se daří hlodavcům. Ač si jsou podobní, liší se způsobem života i potravou. Hraboši mohou udělat velké škody na polích požíráním obilí, jiné druhy se živí semínky trav a stromů, kořínky či broučky lezoucími po zemi. Pro boj s hlodavci – škůdci na polích jsou moc užiteční draví ptáci. Zkuste, kolik dravých ptáků byste dokázali vyjmenovat. A nezapomeňte na sovy! 

Zde můžete porovnat rozdíly ve velikosti těchto zvířtek: hraboš polní, hraboš mokřadní, myšice křovinná, norník rudý, rejsek obecný, potkan a hryzec vodní.

Zdraví váš žabák Jindra