Ratmírovský rybník patří mezi nejstarší umělé vodní nádrže na Jindřichohradecku, kde již od 14.století tvořily rybníky významnou složku panského hospodářství. V jeho okolí se nalézá řada vesnic, zakládaných od 13. století pány z Hradce a jejich dvořany.

V roce 1255 se někteří z nich objevují mezi svědky potvrzujícími velké darovací privilegium Vítka z Hradce pro Jindřichohradeckou komendu řádu Německých rytířů. Jejich jména se uchovala v místních názvech několika zdejších obcí, jako v případě Malého Ratmírova, Mutyněvsi,  Ctiboře (Tieberschlag, dnes Lomy), Blažejova, Jindřiše či Člunku (Hosterschlag). Některé z těchto osad byly v průběhu 13.-15. století součástí tzv. „křížovničího údělu“, jehož poddaní byli povinni odvádět  platy k užitku řádu a jehož centrem byl podle nedoložené tradice Vítkův hrádek nad údolím Hamerského potoka. 

 

 Letecký snímek Ratmírovského rybníka.

Je velmi pravděpodobné, že většina rybníků v povodí Hamerského potoka je ještě středověkého původu. Jsou napájeny Hamerským potokem nazývaným původně „Olešná“ (prvně v Urbáři panství Telč k roku 1582). Jeho vydatným zdrojem je přítok  Strmilovka rovněž s několika rybníky.  

V písemných pramenech je Ratmírovský rybník výslovně uveden poprvé k roku 1501. Spolu s rybníky Mutyněvským, Hejtmanem, Komorníkem, Krvavým a Vajgarem byl po svém zdokonalení (zvýšení hráze) kolem poloviny 16. století zapojen do důmyslné rybniční soustavy, zbudované hejtmanem hradeckého panství Jakubem Šťastným (Pušperským) z Pleší (+1562), jehož dílo v oboru rybníkářství je srovnatelné se slavnými rožmberskými odborníky Štěpánkem Netolickým a Jakubem Krčínem z Jelčan. Soustava v této podobě přetrvává a je využíván až dodnes.  

Hamerský potok sbírá vody z okolí Javořice (Studenský potok). Jeho povodí je podpovodím řeky Nežárky a jeho celková plocha činí 221 km . Pod úpatím Javořice protéká potok rybníky Karhov a Zhejral s velmi čistou vodou. Před ústím do řeky Nežárky, v rybníku Vajgar, je voda již silně znečištěna.

V popředí Karhov (zdroj pitné vody) a dále rybníky v obci Horní Pole, vlevo úpravna vody pro Studenou.  Na rozdílu v barvě vody je vidět začínající přítok živin pod Karhovem.

Vodácké Soutěže Na Hamerském Potoce

Kamenitý a spádový úsek „Hameráku“ pod hrází Ratmírovského  rybníka lákal vodáky už koncem 50. let,  kdy ho sjížděli jindřichohradečtí vodáci (upravovali i koryto). Začátkem 60. let už zde českobudějovičtí kanoisté pořádali vodácké turistické jízdy zdatnosti (VTJZ). V 80. letech převzaly organizaci pražské oddíly. Kanoisté ze Slovanu J. Hradec současně na dolním úseku z Dvorečka pořádali VTJZ mládeže. Od r. 2006 se zde jezdí Český pohár vodáků (turistická verze soutěží ve vodním slalomu), na dolním úseku ČPV mládeže – stále pod vedením kanoistů Slovanu J. Hradec. Soutěží na tomto krásném a náročném vodáckém terénu s klasifikací WW I-III se každoročně zúčastňuje přes 300 kajakářů a více než 150 kanoistů z oddílů z celé ČR, ale přijíždějí i vodáci z dalších zemí. A tak ty první říjnové (či poslední zářiové) víkendy jsou zde skutečně vodáckým svátkem.