Pstruhové Vody

Vliv činnosti člověka na výskyt druhů: 

Původní společenstva ryb byla činností člověka výrazně změněna. Jednak jsou ochuzena vlivem znečištění vody, jednak se tu vyskytují druhy, které se sem dostaly z rybníků. Ty sice původní společenstva ryb částečně obohacují, ale zároveň jim konkurují. Nepůvodní druhy dravých ryb (štika obecná, okoun říční) pak ostatní druhy loví a tím výrazně snižují i počty ryb z původního společenstva oslabeného dalšími vlivy. 
Dalším problémem je manipulace s vodou na rybnících či malých vodních elektrárnách. Špatnou manipulací dochází k rozkolísání průtoku, kterému se některé druhy špatně přizpůsobují, nebo dokonce k dočasnému vyschnutí koryta. 

Původní obyvatelé

K původním obyvatelům patřil pstruh obecný (ten je dnes uměle vysazován), lipan podhorní, jelec tloušť, střevle potoční, vranka obecná, mřenka mramorovaná a ouklejka pruhovaná. Většina těchto druhů je dnes vzácná a patří mezi chráněné živočichy.

Současní obyvatelé

Přežívají pouze nejodolnější druhy (např. hrouzek obecný, jelec tloušť) a uměle vysazovaný pstruh obecný. Dále zde byly zjištěny druhy, které sem pronikly především z okolních rybníků – štika obecná, okoun říční, úhoř říční, plotice obecná aj. 

Vodní Stavby 

Jezy

V úseku mezi Ratmírovským rybníkem a Jindřiší jsou na Hamerském potoce vybudovány dva jezy. Ty jsou bohužel vybudovány tak, že znemožňují volný pohyb ryb po celém úseku toku, protože většina ryb je není schopna ve směru proti proudu překonat.

Rybochod

Na tomto jezu byl vybudován rybochod, aby umožnil migraci ryb po proudu i proti němu. Ryby proto mohou proniknout na místa vhodná ke tření či migrovat za potravou. Mohou také obsazovat místa, kde původní obsádka ryb zanikla nebo odkud byla při vysokém průtoku splavena.

Rybochod byl vybudován za finančního příspěvku z programu péče o krajinu MŽP ČR. Mohl být postaven především díky pochopení obce Rodvínov, vlastníka jezu pana Novotného a Českého rybářského svazu.