Poloha

Nalézá se na zalesněném skalnatém ostrohu nad Hamerským potokem nedaleko obce Blažejova, asi 7 km od Jindřichova hradce. 

Historie Vítkova Hrádku 

Hrádek byl vystavěn nejspíše Vítkem z Hradce (1223 – 1267). Pověst vypravuje, že Vít vstoupil do řádu německých rytířů a těm daroval platy ve vsích v Blažejově, Oldřiši, Mutiněvsi, Malém Ratmírově, Dvorečku apod.

Řád německých rytířů zde pobýval až do roku 1405. 

Dne 19. prosince 1416 je zde uváděn Sezema z Chotěmic. 

Předpokládané období zániku objektu spadá do 1. poloviny 15. století, k roku 1458 je uváděn již jako pustý. Hrádek byl nejspíše opuštěn a postupně se rozpadl, případně byl rozebírán na stavební materiál.

Pověsti

Jelikož je Vítkův hrádek opředen řadou pověstí, byly zde nejméně od 19. století prováděny výkopy. V roce 1882 se zde pokoušeli obyvatelé Blažejova nalézt poklad či alespoň podzemní chodbu údajně vedoucí do sklepení blažejovského domku „U Petra“. Veškeré jejich snahy však byly bezúspěšné.

K četným amatérským výkopům na lokalitě docházelo také po roce 1989. Byly tak, bohužel, zničeny četné terénní situace, které mohly na základě řádného archeologického výzkumu bezesporu přispět k novému odbornému poznání nejstarší historie tohoto středověkého objektu. 

Původní Podoba Hrádku 

Hrádek má přibližně trojúhelníkovitý tvar. K dominantám objektu patřila věž, brána a obytná palácová část.

Na méně chráněných polohách byl hrádek na severovýchodní straně obehnán dvěma příkopy, po obvodu od jihozápadu až k severovýchodu dvěma hliněnými valy (viz. nákres). 

Nákres z knihy Augusta Sedláčka, Hrady zámky a tvrze království českého, díl IV., Praha 1885, s. 69 

Vysvětlení plánu:

1. dřevěný most přes potok Blažejovský. Za ním rozcházejí se cesty 
2. v pravo jest stará cesta vedoucí na ostroh, kterouž se také na hrádek jezdívalo 
3. v levo je cesta k Jindřiši 
4. porostlina na místě bývalých hospodářských stavení 
5. přední příkop 
6. zadní příkop 
7. stavení přední na hradě 
8. věžiště 

 

Lokalita je zapsána v ústředním seznamu kulturních památek České republiky.