Sinice jsou nejstarší organizmy schopné fotosyntézy. Na rozdíl od řas, které řadíme mezi nižší rostliny, jsou sinice bakterie. Oproti řasám jsou sinice světlejší a modrozelené. Nalézt je můžeme snad na všech stanovištích. Problematickými se sinice stávají ve vodních nádržích s nadbytkem živin, kde se masově rozmnožují (voda kvete). Mnohé z těchto sinic uvolňují jedovaté látky (cyanotoxiny) a mohou alergizovat. Bohužel cyanotoxiny (a např. u druhu Aphanocapsa i celé sinice) nelze odstranit při úpravě vody na pitnou.

 

  Zdroj živin způsobujících vodní květ

 • Limitujícím faktorem pro rozvoj sinic je fosfor. Toho je však, stejně jako ostatních živin, dnes v povodí nadbytek.
 • Vhodné podmínky pro rozvoj sinic nastávají v létě, kdy se fosfor uvolňuje ze dna bohatého na živiny a naopak se projevuje nedostatek dusíku a oxidu uhličitého, což brzdí rozvoj řas. Zde mají sinice konkurenční výhodu, protože dokáží  využít dusík i ze vzduchu.
 • Důležitým zdrojem fosforu jsou detergenty (smáčedla) z prášků na mytí nádobí a praní prádla.
 • Další živiny se splavují ze zemědělských polí erozí půdy a melioračními vodami.
 • Významným zdrojem živin je dosud běžné přímé hnojení rybníků chlévskou mrvou a někdy i prasečí kejdou.
 • Fosfor je v odpadních vodách, a to i z čistíren, protože technologicky se fosfáty odstraňují jen výjimečně.
 • Nevhodně volená rybí obsádka přispěje k potlačení rozvoje vodních rostlin a rozvoji sinic (viz. panel na konci stezky u křižovatky).
 • U nádrže zatěžované trvale nadbytečným přívodem živin se sediment na dně časem sám stává zdrojem fosforu. 

Řasy – voda zůstane zakalena rovnoměrně nebo se začne tvořit větší zákal u dna.

Sinice – u hladiny se vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organizmy ve tvaru „sekaného jehličí nebo zelené krupice“ (a voda přitom zůstane čirá). 

B) Vstupujte opatrně do vody (aby se nezvířily usazeniny ze dna) a pozorujte, zda se při hladině okolo vás vznášejí drobné zelené částečky. Když ano, jedná se pravděpodobně o sinice.  

Technické Údaje:

 • vodní plocha při normální hladině: 48 ha
 • normální hladina: 464,12 m.n.m. (max. hladina při stoleté vodě: 465,5 m.n.m.)
 • hloubka u výpusti: 4,5 m
 • průměrná hloubka 2,2 m 

Vývoj Osídlení Okolo Vajgaru

 V současnosti je Vajgar téměř ze všech stran obklopen zástavbou, tak tomu ale nebylo vždy. Nepočítáme-li zámek, staré město, Zárybničí a zástavbu okolo Vídeňské ulice, obklopovaly rybník lesíky, pastviny a pole. Téměř všechny další zásahy jsou dílem druhé pol. 20. stol. a současnosti.

 • Raný středověk: osídleny skalnaté vyvýšeniny na místě hradu a zámku a okolo kostela sv. Jana Křtitele 
 • Sředověk: hrad a zámek, staré město, kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů, Zárybničí, špitál u kostela sv. Alžběty, most  
 • Raný novověk: Vídeňská ulice – vznikla v souvislosti s výsadním postavením města na spojnici mezi Prahou a Vídní v 16. a 17. stol. za posledních pánů z Hradce, Slavatů a Černínů
 • 19. stol.: plovárna, veslařský klub, ostrov
 • 20. stol.: obytné domy na jižním a severním břehu, sídliště Vajgar, bazén, vnější obchvat města
 • Současnost: supermarkety s parkovištěm, aquapark

Rizika Sinic

Týkají se jak koupání, tak používání pitné vody ze zdroje s rozvojem sinic.

Alergie – nezávisí na množství sinic. Objeví se vyrážka, zarudlé oči, rýma.  

Přítomnost toxinů, jedů – Cyanotoxiny se do těla dostanou vypitím trochy vody při koupání 
(hlavně děti!), ale také rozmočenou kůží po asi 10 minutách ve vodě. 
Lehká akutní otrava se projeví zvracením a zažívacími obtížemi, bolestí hlavy a celkovou slabostí. Těžší otrava by vedla k poškození jater, oslabení imunitního systému, a dalším zdravotním potížím. Vždy záleží na délce pobytu ve vodě, četnosti koupání (i v průběhu více dnů) a množství sinic. Po vykoupání je vhodné se vždy co nejdříve osprchovat! 

Omezování rozvoje sinic v nádržích

Prevence rozvoje sinic by měla spočívat především ve snížení množství živin ve vodách – rozumné hospodaření na rybnících, ochranná nehnojená pásma mezi poli a břehy, ochrana mokřadů (zachycují živiny), důsledné budování čističek odpadních vod, tlak na užívání mycích prostředků bez fosfátů. Opatření je vždy třeba provádět komplexně v rámci celého povodí!!! 
Obsah živin se dále snižuje odbahňováním rybníků i přímou aplikací srážedel fosforu do vody. Rozvoj sinic lze do určité míry regulovat i složením rybí obsádky tak, aby se zabránilo víření sedimentů a navodil včasný rozvoj zelených řas. Likvidace sinic chemickým postřikem může vést k jejich hromadnému úhynu provázenému vyčerpáním kyslíku, uvolnění toxinů a následnému úhynu ryb.