Výukový program:

Vzdělávací oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu

vzdělávací oblast 5.4. Člověk a jeho svět, 5.6. Člověk a příroda, průřezové téma 6.5. Environmentální výchova

Věková skupina

Děti z 1. – 9. třídy ZŠ

Délka programu

4 hodiny

Doba realizace programu

Květen, červen, září, říjen

Místo realizace programu

Jindrova naučná stezka (J. Hradec – Jindřiš)

Vzdělávací obory / předměty

5.4.1. Místo, kde žijeme, Rozmanitost přírody, 5.6.3. Přírodopis

Odborný garant

RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Popis naučného programu:

 • Panely naučné stezky – seznámení dětí s obsahem 6 panelů na trase naučné stezky.
 • Příroda v okolí Jindřichova Hradce – seznámení a pobyt dětí v přírodě v bezprostředním okolí jejich bydliště
 • Vysvětlení základních pojmů – biotop, mokřad, niva, meandry potoka, potravní řetězce, aerenchym , predátor apod.
 • Olše lepkavá – bližší seznámení dětí s tímto zástupcem mokřadních rostlin, vysvětlení významu a schopnosti přežití v zamokřeném terénu
 • Rostliny na stezce – poznávání rostlin a určování jejich biotopů
 • Živočichové na stezce – poznávání živočichů a určování jejich biotopů
 • Protipovodňová opatření přírody – seznámení s funkcí mokřadů, nivy, meandrů potoka apod. přímo v terénu

Metody:

 • Pobyt a práce dětí v terénu
 • Řešení připravených úkolů s využitím pracovních listů a obrázků
 • Tématické pohybové hry
 • Diskuse s dětmi, práce s jejich vlastními zkušenostmi, nápady a názory
 • Odměny pro děti ve formě tématických omalovánek, testů a publikací, které mohou využít ve škole nebo doma

Cíl naučného programu:

 • Seznámení s přírodou v blízkosti Jindřichova Hradce
 • Práce dětí ve skupinách
 • Snaha o zapojení fantazie dětí, důraz na jejich zkušenosti a schopnost samostatného přemýšlení
 • Kvalitní, zábavný a smysluplný prožitek času v přírodě

Materiály / technické pomůcky

Zpracované pracovní listy, zafoliované obrázky, omalovánky jako odměna, testy pro starší děti